Narcos

MUN

VYMUN 2018

Chủ đề “VYMUN 2018 – “THE CALM BEFORE THE STORM”: KHOẢNG LẶNG TRƯỚC CƠN BÃO” VYMUN 2018 với chủ đề The Calm Before The Storm hứa hẹn s...

Read more

VYMUN 2017

Chủ đề “Với chủ đề Trận thư hùng thế kỷ: Toàn cầu hóa hay Dân tộc hóa, BTC VYMUN 2017, Đội ngũ cố vấn cũng như thí sinh tham dự s...

Read more

VYMUN 2016

Chủ đề “Thống nhất trong đa dạng: Giấc mơ hay hiện thực?” Sự đa dạng trên nhiều phương diện như văn hoá, ngôn ngữ, chủng tộc...

Read more

VYMUN 2015

GIỚI THIỆU CHUNG VYMUN 2015 – TOÀN CẦU HÓA – CƠ HỘI VÀ CẠM BẪY : Với tiền đề là thành công của kì hội nghị trước, VYMUN 2015 ti...

Read more

VYMUN 2014

GIỚI THIỆU CHUNG  VYMUN 2014 – HÒA BÌNH VÀ PHÁT TRIỂN VÌ THẾ HỆ TƯƠNG LAI: VYMUN 2014 là kì MUN đầu tiên ở Việt Nam. Chương trình đã diễ...

Read more