Narcos

Về chúng tôi

LỊCH SỬChúng tôi là ai

Tổ chức hợp tác thanh niên Việt Nam (Vietnamese Youth Cooperation Organization – VYCO) ra đời năm 2014 với sứ mệnh giúp thế hệ thanh niên Việt Nam hiện nay trở thành những công dân toàn cầu năng động và có trách nhiệm thông qua các hoạt động nhằm phát triển kĩ năng ngoại giao và tư duy toàn cầu. Và trong những chương trình và sự kiện hiện nay của VYCO, Chương trình Thanh niên Việt Nam mô phỏng họp Liên Hợp Quốc (Vietnamese Youth Model United Nations conferences – VYMUN) là chương trình tiêu biểu nhất.

Tuy nhiên, VYMUN sẽ chỉ là điểm khởi đầu và là một trong những sự kiện lớn của VYCO hàng năm. Trong tương lai, VYCO sẽ tiếp tục tạo ra các sân chơi mới hơn và với quy mô lớn hơn để các bạn trẻ có thêm cơ hội trau dồi các kĩ năng cá nhân và vươn ra thế giới. Với các hoạt động này, VYCO tin rằng mình sẽ góp phần đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế của đất nước, đồng thời thúc đẩy quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN thông qua việc đào tạo một thế hệ trẻ có tư duy toàn cầu và luôn sẵn sàng hợp tác để cùng phát triển.

LÃNH ĐẠO

The problem is not how to wipe out all differences, but how to unite with all differences intact – Rabindranath Tagore

Nguyễn Quỳnh Anh

Nguyễn Quỳnh Anh

Chủ tịch

With every breath you take, you remake yourself – and the world – anew.

Tô Minh Sơn

Tô Minh Sơn

Phó Chủ tịch

BAN LÃNH ĐẠO NHIỆM KÌ 2018-2019

BAN NỘI DUNG

If you can’t change your fate, change your attitude

Trịnh Lê Quang

Trịnh Lê Quang

Trưởng ban

The climb is hard, but the view is great

Bạch Hải Ngọc

Bạch Hải Ngọc

Phó ban

BAN SỰ KIỆN

Hành động là câu trả lời ngắn gọn nhất

Phạm Việt Nhân

Phạm Việt Nhân

Trưởng ban

Hãy quý trọng thanh xuân cùng giấc ngủ

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Phó ban

BAN TRUYỀN THÔNG

Sometimes it’s not about who has more talent, it’s about who is hungrier

Phạm Thị Thu Ngân

Phạm Thị Thu Ngân

Trưởng ban

Use your smile to change the world, dont let the world change your smile

Đoàn Thị Thúy Vân

Đoàn Thị Thúy Vân

Phó ban

BAN ĐỐI NGOẠI

A simple Hi can lead to a million things

Nguyễn Linh Vân

Nguyễn Linh Vân

Trưởng ban

Change the way you look at things and the things you look at change

Đỗ Minh Thảo

Đỗ Minh Thảo

Phó ban

Tầm ảnh hưởng

Tổ chức Hợp tác Thanh niên Việt Nam – VYCO, với tư cách là một tổ chức hoàn toàn do thanh niên lập ra và vì lợi ích chính đáng của thanh niên, đã ra đời nhằm thực hiện sứ mệnh xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam trở thành những công dân toàn cầu có trách nhiệm và có ý thức đóng góp cho xã hội. VYCO đã và đang tạo ra những sân chơi bổ ích và những chương trình dành cho thanh niên vô cùng thú vị và mới lạ nhằm giúp các bạn trẻ Việt Nam có cơ hội phát triển tư duy và tầm nhìn toàn cầu, cùng những kĩ năng ngoại giao để thực hiện được nhiệm vụ quảng bá hình ảnh cho đất nước mình. VYCO cam kết sẽ thúc đẩy sự phát triển cộng đồng thanh niên Việt Nam và truyền cảm hứng cho thế hệ thanh niên hôm nay và mai sau để họ không những vững tin bước ra thế giới mà còn có thể đưa thế giới tới Việt Nam.